Fauna logo png.

Hundelov

Fauna logo med hvid cirkel som baggrund

Skrevet af Fauna

En hurtig guide til forståelse af hundeloven

D. 5. Juni er Grundlovsdag og en festdag for det danske demokrati samt alle de danske love. Men hvad og hvordan gør det sig gældende som hundeejer? Der er en hundelov, som er dedikeret til alle vores hunde. Det er ikke sandsynligt, at alle paragraffer er ligetil at forstå. Hvordan fungerer loven for de løse hunde? Hvad betyder fremlyst og skal man have en ansvarsforsikring?

Vi har gennemlæst hundeloven og forhørt os om de ting, som der er brug for lidt uddybning til. Artiklen er bygget op således, at hver overskrift danner grundlag for et emne, som har undret os. Det kan være både spørgsmål til konkrete ord og mere overordnede ting. Herunder er hvert spørgsmål besvaret. Dels med jurafaglighed. Dels med hundekærlighed.

Besidder

I Hundeloven er hundens besidder nævnt mange gange, men hvordan defineres det egentlig? Kort sagt er hundens besidder den, som har hunden i sin varetægt. Det betyder, at det som udgangspunkt er hundens ejer der er lig hundens besidder. Når hunden er under 8 uger gammel, er det avleren, som er hundens besidder. Det gælder også trods man ved, at hunden senere bliver din. Når hunden kommer til sit nye hjem er det dig som ejer, der er hundens besidder. Hvis din hund bliver passet, er det hundepasseren, som er hundens besidder.

Løse og ulovlige hunde

Ifølge hundeloven må hunden som udgangspunkt gå løs, hvis man som hundeejer har fuld kontrol over sin hund. Der findes dog regler i naturbeskyttelsesloven om, hvor hunden skal være i snor. Det kan eksempelvis være gældende der, hvor der er græssende dyr. Fra d. 1. april – 30. september skal hunde være i snor på stranden og også altid på privatejede veje og stier. Det kan forekomme, at der er kommunalbestyrelser der bestemmer, hvornår hunde skal være i snor, om de må være i vandet og badeområder. I skove og på udyrkede og klitfredede arealer skal hunde også være i snor. Der kan dog være andre regler nogle steder. Vi har en artikel om hundeskove, hvor du kan læse mere om hunde i snor her.

Der er en liste over hunderacer i Hundeloven, som er ulovlige i Danmark. Men hvordan står du, hvis din hund er i familie med en ulovlig hund? Man formoder, at det er en vurderingssag. I virkeligheden skal man distancere sig så langt fra den oprindelige race, at følgende er gældende: ”Politiet ikke mistænker, at hunden er en krydsning af en ulovlig hund, og ikke forlanger dokumentation for hundens ophav. Hunden har så lidt til fælles med en ulovlig hund, at det ikke kan kaldes en krydsning.”

Hundelov om danske hunderacer
Hundelov for store hunde i Danmark

Optaget og fremlyst hund

Når din er blevet ”optaget”, er den blevet fanget på andre ejendom. Hunden er altså blevet indfanget på privat område, hvor den ikke har været velkommen. Besidderen skal underrettes indenfor 24 timer af vedkommende, der har optaget hunden. Man skal ringe til politiet, hvis man ikke kan få fat i hundens besidder. Vi anbefaler derfor at hundepassere altid har hunde i snor, når de er ude og gå tur. Hunde fremlyses, når ejeren til hunden efterlyses. Dette sker når hunden bliver ”optaget”, og det ikke er muligt at hundeejeren/besidderen er blevet fundet. Grunden til at man fremlyser hunden, er for at få fat på vedkommende, så hunden kan komme hjem. Finder man ikke ejeren/besidderen til hunden efter 3 dage, er det politiet som bestemmer, hvad der skal ske med hunden.

Den lovpligtige ansvarsforsikring

I tilfælde af at hunden volder skade på andres ting eller dyr, dækker den lovpligtige ansvarsforsikring. Den kan sammenlignes med en ansvarsforsikring til biler, hvor skader forvoldt på andre personer eller ting dækkes, hvis man er uheldig at køre galt. Hvis din hund laver ballade, har du altid noget at falde tilbage på, da ansvarsforsikringen er lovpligtig. Hvis en andens hund volder dig skade, kan du kræve erstatning. Med skade menes der her f.eks. personskade. Det vil sige skade på dig selv og din krop, dine ting eller dine husdyr.

Hundeejers pligt

Man skal overholde hundeloven, når man får en hund. Vi har derfor opsummeret de vigtigste punkter her. Din hund skal modtage korrekt behandling, hvor det eksempelvis er vigtigt at vaccinere den gennem hele livet. Hunden må ikke være af ulovlig race og hunden må som udgangspunkt ikke bo uden en person. Som hundeejer skal du overholde lokale regler om hunde i snor og bliver din hund væk for dig, skal du prøve at eftersøge den. Du har pligt til at opdrage på din hund, så den ikke skader personer eller ting. Det er vigtigt at forsikre sin hund, hvis uheldet skulle være ude. På Retsinformation kan du læse hele hundeloven, hvor de nyeste versioner er tilgængelige sammen med alle andre danske love.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi arbejder på at kunne sende spændende nyheder for kæledyrsejere – tilmeld dig herunder og få en mail, når vores nyhedsbrev er klar.

Del dette indlæg

Find andre spændende artikler